Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ БЕШЕ ОБСЪДЕНО ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

сряда 24 април 2019

Управителят на Областния информационен център Камелия Махакян представи част от реализираните проекти на територията на региона по европейските структурни фондове в периода 2014 – 2019 година.

От представената информация стана ясно, че по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 до март тази година са реализирани 88 проекта на обща стойност 104 598 991 лв. От тях 41 проекта на стойност малко над 41 млн. лв. са осъществени в сферата на подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия, а 17 проекта на стойност почти 19 млн. лв. са изпълнени по приоритета за енергийна ефективност на малките и средни предприятия. Други 10 проекта на стойност 13 265 906 млн. лв. са за подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, а 7 са за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, като тяхната стойност е малко над 21,5 млн. лв.

След област Русе по брой реализирани проекти по разглежданата оперативна програма се нареждат Велико Търново и Габрово с по 61, Разград с 15 проекта и Силистра с 9.

По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 са реализирани 4 проекта, от които 3 на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ и един на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Също така беше представено, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 в област Русе са реализирани 102 проекта на обща стойност 22 570 415, 28 лева., като 5 от тях са развитие на социалното предприемачество, 18 са за обучения, а 22 са свързани с подобряването условията на труда.

Що се касае до Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, то реализираните проекти за областта са 10 и са на обща стойност 9 348 794,28 лева.

По Оперативната програма за храна и/или основно материално подпомагане в област Русе са реализирани 10 проекта – по два в Русе, Ветово, Две могили, Бяла и Иванов.

Почти 62 милиона лева е общата стойност на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“, 5 са проектите по Оперативна програма „Добро управление“ като тяхната стойност възлиза на 1 273 806, 65 лв.

171 е броят на проектите по Програмата за развитие на селските райони, а тяхната стойност възлиза на 59 160 250 лева.

Също така беше представен и проект за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе, по който бенефициент е Община Русе, а неговата обща стойност е 34 841 674,21 лева, от които 25 995 954,18 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design