Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Започва Преброяване 2011

понеделник 31 януари 2011

 

        На 1 февруари 2011 година стартира 17-тото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Неговата основна задача е да осигури актуална и коректна информация за показателите, свързани със състоянието на жилищния фонд, броя и основните структури на населението по населени места, както и данни за неговите социално-икономически характеристики.

        В периода от 0.00 часа на 1 февруари до 24 часа на 9 февруари преброяването ще се осъществява само по електронен път и в този времеви интервал преброители няма да посещават домовете ви. Всяко лице, което желае да се преброи електронно, може да стори това от всеки компютър от всяка точка на страната включително и чрез персонален компютър в интернет-зала. С една регистрация може да бъде преброено едно жилище и всички лица, които живеят в него. В резултат на електронното преброяване на електронната поща на регистрираното лице ще се появи 10-цифрен уникален системен код, който следва да бъде предоставен на преброителя в деня на неговото посещение.

          В 8.00 часа на 10 февруари започва класическото преброяване чрез посещения в жилищата на лицата. Всеки ден между 8.00 и 20.00 часа до 28 февруари преброителите ще ви посещават, за да попълнят преброителни карти за сградите, жилищата и лицата.Преброителите ще се легитимират  с ламинирани карти-баджове, на които са изписани трите им имена. Картата съдържа оригинален подпис и мокър печат на ТСБ - Русе. При съмнения относно идентификацията на преброителите и контрольорите, може да звъните на телефона на подпомагащия център във Варна 070016310 или да направите справка на електронен адрес support@nsi.bg.  На територията на Област Русе общият брой преброители и контрольори е 1554.

         Очакваме всички жители на Област Русе да проявят своята активна гражданска позиция и чувство за отговорност и да се преброят. Съгласно чл.35 от ЗПНЖФ всяко лице, което откаже да предостави данните по чл.6-8 от закона или предостави неверни данни, се наказва с глоба в размер на 120 лева. Участието на населението в преброяването е задължително съгласно Закона за статистиката и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд.

         С повече от 17 хиляди души е намаляло населението на Област Русе в периода между 01.03.2001 г. И 31.12.2009 г. Нека не задълбочаваме с отказите си демографския спад на областта! Изключително важно е да се преброим всички, не просто за да знаем колко и какви сме, а защото от броя и структурите на населението в дългосрочен план зависи и държавната грижа за населените места в областта в сферата на образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и другите публични разходи.

Нека изпълним своя граждански дълг и станем виртуална част от логото на преброяване 2011 – „Има ме и мен”!

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design