Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОТЛИЧИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ ИНИЦИАТИВИ, ГАРАНТИРАЩИ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

сряда 07 август 2019

Областна администрация Русе информира, че за втора поредна година Държавната агенция за закрила на детето ще връчи отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

Важно е да се отбележи, че от тази година е включена и нова категория – за „Значимо партньорство“. Тя ще обхваща качеството на работа на партниращи си организации/институции и ще представя добрите практики в междусекторното сътрудничество.

Основен критерий, по който се присъждат отличителните знаци е приноса в грижата за децата и за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Целта на събитието е да стимулира осигуряването на високо качество на живот на децата, в това число удовлетвореност на деца и родители, осъществяването на дейности в съответствие с установените стандарти, правила и процедури, и принос към създаването на възможности за пълноценно развитие на децата.

Отличителният знак се връчва за постижения в следните четири категории, а именно за устойчиво развитие, успешна промяна, значима иновация и значимо партньорство.

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, доставчици на социални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища.

Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

За участие в конкурса е необходимо да бъде изпратен формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Пълният текст на регламента, както и формулярите могат да бъдат изтеглени от тук (Регламент за участие; Формуляр за кандидатстване; Формуляр за номиниране). Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията на кандидата, като сертификати, снимки, видеоматериали, анализи, препоръки, отзиви и други подходящи документи, доказващи ефективността и устойчивостта на постигнатото въздействие.

Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпращани на официалния имейл адрес на Държавната агенция за закрила на детето: sacp@sacp.government.bg до 31 октомври 2019 г.

Наградените ще бъдат определени от седемчленна комисия под ръководството на Председателя на Агенцията. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, експерти, общественици, представители на медиите и др.

Наградите се определят в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории.

Предвидено е награждаването да се състои на тържествена церемония на 20.11.2019 г. в град София.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design