Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ОБЛАСТНАТА УПРАВА

вторник 10 март 2020

Актуалните процедури и финансови инструменти за подкрепа на културата и туризма бяха представени по време на днешното заседание на постоянната областна ресорна комисия.

Присъстващите бяха запознати в детайли с процедурата, даваща възможност за кандидатстване за развитие на туристическите атракции. Сред допустимите дейности по нея са консервация, реставрация, възстановяване, експониране, социализация, оборудване, вертикална планировка, екскурзоводски услуги, провеждането на маркетингови дейности, както и създаване на техническа и туристическа инфраструктура за нуждите на обекта. Дребно мащабните и приходогенериращи инвестиции в търговски обекти и места за настаняване също са позволени. Тук бенефициенти могат да бъдат Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни, поделения, които са юридически лица.

Изискванията по програмата за културно предприемачество, културно наследство и обмен също бяха обсъдени. По нея могат да кандидатстват публични и местни власти, държавни музеи, галерии, библиотеки и културни организации. Очакванията са още този април да може да се кандидатства, а догодина да бъде даден ход на втората грантова схема.

Възможностите пред местните инициативни групи и по-конкретно Тутракан – Сливо поле също бяха обект на дискусии. Към момента опциите пред тях са основно две, а именно инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, както и съхраняване и популяризиране културно, историческо и природно наследство.

Не на последно място членовете на постоянната областна комисия по култура и туризъм бяха запознати с проект, целящ насърчаване на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото културно наследство на трансграничния регион България – Румъния чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общите предимства и потенциал. Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, а бенефициент от българска страна е Регионалната библиотека „Любен Каравелов“.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design