Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ВСЕКИ РАБОТОДАТЕЛ, ЖЕЛАЕЩ ДА ПОСОЧИ ТЪРСЕНИТЕ ОТ НЕГО КАДРИ, МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА АНКЕТА ОТ ДНЕС ДО 20-ТИ МАРТ

сряда 04 март 2020

Областна администрация Русе информира, че от днес работодателите, желаещи доброволно да заявят потребностите си от работна сила, могат да се включат в петото проучване на Агенцията по заетостта, което  събира информация от какви кадри ще има нужда бизнесът. Чрез онлайн анкетен формуляр всеки работодател може да посочи кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава неговият персонал, както и да избере измежду 220 професии, които ще търси през следващите 12 месеца.

Успоредно с това работодателите имат възможността да заявят и потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност. Агенцията по заетостта проучва и какви ще са необходимите специалисти след 3 до 5 години и предлага бизнесът да посочи очакванията си за професионалните направления, в които бъдещият персонал да е придобил висше или средно образование.

Припомняме, че същото проучване стартира от 2-ри февруари сред работодатели от формирана по данни на Националния статистически институт национално представителна извадка. До този момент над 1 700 фирми и организации, поканени от бюрата по труда в страната, вече са посочили дали ще търсят нов персонал и какви професии и умения изискват да притежава той.

Агенцията по заетостта очаква работодателите от статистическата извадка, които все още не са попълнили анкетния формуляр, да направят това в оставащия период, като ползват предоставената им от бюрата по труда връзка/линк към електронната анкета.

Анкетните формуляри за работодателите от извадката и за доброволно участващите фирми и организации ще могат да се попълват до 20-ти март.

За желаещите работодатели доброволно да се включат в проучването, on-line формулярът е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” и може да бъде намерен на следния уеб адрес: https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/.

Проучването на потребностите на работодателите в България от работна сила, провеждано от Агенцията по заетостта се провежда се на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design