Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ВСЕКИ РАБОТОДАТЕЛ, ЖЕЛАЕЩ ДА ПОСОЧИ НЕОБХОДИМИТЕ ЗА НЕГО КАДРИ, МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

вторник 03 септември 2019

Областна администрация Русе информира, че във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила от вчера (2 септември 2019 г.) могат да се включат и работодатели, които желаят да посочат какви кадри ще търсят през следващите 12 месеца.

Проучването, което е четвърто подред, стартира от началото на месец август сред работодатели от формирана национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ. До този момент близо 2400 работодатели посочиха чрез on-line анкетен формуляр дали ще търсят нов персонал и какви професии и умения изискват да притежава той.

Проучването се осъществява на основание Закона за насърчаване на заетостта съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развитие във всички области в страната. Обобщените данни от него ще покажат какви работници и специалисти със средно и висше образование ще са необходими на бизнеса след 12 месеца и в средносрочен план, след 3-5 години.

Областна администрация Русе и Агенцията по заетостта очаква работодателите от статистическата извадка, които все още не са попълнили анкетния формуляр, да направят това до 20-ти септември, като ползват предоставената им от бюрата по труда връзка/линк към електронната анкета.

От вчера и работодатели, които не са попаднали в статистическата извадка, също могат до 20-ти септември да посочат своите потребности от нови работници и специалисти. Оn-line формулярът за тях е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта и може да бъде намерен на следния уеб адрес: http://survey.az.government.bg/index.php/185785?newtest=Y.

По-подробна информация може да бъде прочетена тук.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design