Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Военни паметници Бяла

ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЯЛА

Област/община/

населено място

Точно наименование

Вид на обекта

Точно местоположение

Документ

1.

с.Босилковци, община Бяла, област Русе

Паметна плоча на загиналите във войните

Паметник

Централен площад с. Босилковци

 

2.

с.Дряновец, община Бяла, област Русе

Паметник на убитите по време на войните от 1912-1913 год.

Паметник

В двора на църквата

 

3.

с.Полско Косово, община Бяла, област Русе

Паметник на загиналите в Отечествената война

Паметник

В центъра на селото

 

4.

с.Стърмен, община Бяла, област Русе

Паметна плоча на Рачо Игнатов Яков и Петър Миланов Караиванов

Паметна плоча

В центъра на селото пред Читалището

 

5.

гр. Бяла, област Русе

 

Паметник на загиналите в Балканнската, Междусъюзническата, и І-ва и ІІ-ра световни войни

Мемориален комплекс с надписи и вертикална планировка.

УПИ VІ-588 в кв. 176 по рег. План на гр. Бяла

 

6.

с.Копривец, община Бяла, област Русе

На загиналите в Руско-Турската война

Паметник

В двора на църквата ул.”Елин Пелин”№ 5

 

7.

с.Копривец, община Бяла, област Русе

Войнишки паметник

Паметник

Централен площад с. Копривец

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design