Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В Русе ще се проведе информационен ден по ОП „Конкурентоспособност”

понеделник 31 януари 2011

 

На 1 февруари 2011 г. (вторник) Русе отново ще е домакин на информационен ден по оперативна програма «Конкурентоспособност», който Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организира съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Семинарът ще започне в10 ч. в пленарната зала на общинската администрация – пл. «Свобода» № 6, ет. 1. Регистрацията е от 9.30 ч.  Той е част от поредната информационна кампания, която започва от Русе и ще се проведе до 9 февруари в шест града.

Ще бъдат разяснени детайли по актуалните процедури от оперативната програма. Участниците в информационните дни ще бъдат запознати в подробности с условията за кандидатстване, допустимите бенефициенти, размера на безвъзмездната финансова помощ и други по следните десет процедури:

1.       „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;

2.       „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”;

3.       „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”.

4.       „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;

5.       „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;

6.       „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

7.       „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”;

8.       „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”;

9.       „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;

10.     „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.

Лектори ще бъдат експерти от ИАНМСП - междинното звено по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, и от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ, което е неин управляващ орган.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

 

Информационните дни са отворени за участие на всички заинтересовани, както и за медиите.

Участието е безплатно.

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design