Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В РУСЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ТЕКСТИЛА, ОБЛЕКЛОТО И КОЖИТЕ

петък 10 май 2019

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев участва в национална конференция „Да! На бранш текстил, облекло и кожи в България!“.

Той благодари за отправената покана, а в приветствието си към присъстващите изрази увереност, че настоящата конференция ще доведе до ползотворни резултати.

„Що се отнася до Областна администрация изразявам мнението, че администрацията е отворена към всичко, което може да бъде полезно за бъдещото развитие на бранша. Тя прави това чрез своите комисии в областта на заетостта и образованието. Там се опитваме да регулираме процесите, свързани с професионалното образование и заетостта. Надявам се това, което сме правили през последните години да е било успешно и полезно за бранша! Присъствието на представители на законодателната, централната изпълнителна и местна власт, както и на браншовите организации на настоящата конференция, е гаранция, че всички те имат грижа за Вашите интереси и бизнес, а също и че сме готови да работим заедно с Вас за доброто на всички!“ добави още заместник областният управител.

По време на конференцията беше представена и детайлна информация, касаеща бранша. Беше подчертано, че въпреки отлива на работещи през последните години, производството на облекло и към 2019 г. е подотрасълът, осигуряващ най-много работни места в добивната и преработващата промишленост.

Беше представена и динамиката при износа, като беше отбелязано, че ръст се наблюдава при дамските ризи и блузи, спалното бельо и детското облекло, като концентрацията е към три основни пазара – Германия, Италия и Франция, където се реализира приблизително 2/3 от стойността на доставките на облекла от тъкани платове. Прираст в експорта се наблюдава и към Австрия, Румъния и Швеция. Увеличава се делът на износ на трикотажни облекла, а от друга страна спад се наблюдава при дамските палта и костюми. Умерен ръст има и при дамското бельо, чорапи, чорапогащи, фланелки и тениски.

Налице е  и преструктуриране на доставките на трикотажни облекла по основни пазари, като Германия трайно е водеща дестинация за сметка на Гърция, която през предходната година е изместена от Италия.

От социална гледна точка беше посочено, че производството на текстил, облекло и кожи осигурява работни места във всички региони на страната, като най-големите работодатели се намират предимно в Русе, Благоевград, Враца, Плевен, Сливен, Кърджали и Смолян.

Не на последно място бяха обсъдени перспективите и предизвикателствата пред разглеждания бизнес. Акцент беше поставен, че работата на ишлеме не може да е трайно решение и затова е необходимо да бъдат обмислени възможности за преминаване към готов продукт, което се явява удачен вариант на междинен етап, както и предлагането на по-широк обхват от услуги.

Възможностите за коопериране, в т.ч. в клъстерни взаимовръзки, във веригата на доставки от закупуване на суровини, аксесоари, през създаване на продукт, производство, транспорт до възложител и реализация до краен клиент, както и залагането на дигиталните компетенции и езиковата подготовка бяха също дискутирани.

Очаква се и все по-сериозно задълбочаване на взаимоотношенията между бизнеса и образователните институции.

Сред официалните гости бяха още заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и народен представител Пламен Нунев, народният представител Светлана Ангелова, кметът на Община Русе Пламен Стоилов и неговият заместник в сферата на комуналните дейности Наталия Кръстева, заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Татяна Пашинова, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, както и Миглена Христова, която е член на Асоциацията за текстил, облекло и кожи и организатор на днешното събитие.

Домакин на форума, който се проведе днес в зала „Европа“ на Доходното здание, е Община Русе.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design