Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В РУСЕ ОТКРИХА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

понеделник 15 април 2019

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в откриването на дванадесетата национална научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“.

Във връчения от него поздравителен адрес се казва:

„…Щастлив съм, че именно Русе е домакин на този важен образователен форум! Убеден съм в полезността на конференцията, която има за цел да популяризира добрия педагогически опит, да отговори на съвременните изисквания пред българското предучилищно образование, съхранявайки традициите и развивайки творческия потенциал на учителите в детската градина! Педагозите ни трябва да са подготвени да отговорят на предизвикателствата на новото време, на промяната в нагласите, както на родителите, така и на децата, на динамиката и мотивацията за учене!...“

Събитието, което ще продължи 3 дни, е посветено на представянето на добрия педагогически опит и творческия потенциал на учителите в детската градина.

Сред темите, които ще бъдат дискутирани по време на националния форум са възпитателното значение на игрите и заниманията в подготвителната група, приобщаването на децата към родните традиции, посредством магията на танца, развитие на емоционалната отзивчивост и когнитивната грамотност, както и игри, помагащи на децата да придобият адекватни умения при бедствия, аварии и катастрофи.

Акцент ще бъде поставен и върху съвместната екипна работа между детска градина, начално училище и родители, така че да се гарантира готовността на подрастващите за участие в процеса на обучение, а също и върху множество педагогически модели, поставяйки фокус и върху интерактивните форми за взаимодействие между преподавателите и децата.

Официални гости на събитието бяха още министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на Община Русе Пламен Стоилов и неговият заместник по хуманитарни дейности Иван Григоров, народните представители Пламен Нунев и д-р Андриан Райков, ректорът на Русенския университет и председател на Общинския съвет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, както и началникът на Регионалното управление по образованието д-р Росица Георгиева.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design