Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Утре ще заседава Областната комисия по човешки ресурси, заетост и социално подпомагане

понеделник 28 март 2011

 

На 29.03.2011 г. (вторник) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще се проведе заседание на Областна комисияпо човешки ресурси, заетост и социално подпомагане. То ще протече при следния дневен ред:

 

1. Обсъждане и приемане на план-график за дейността на Областна комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане”

Докладва: Павлина Бранкова – секретар на комисията

 

         2. Обсъждане на годишен мониторингов доклад на Звено за мониторинг и оценка за цялостното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015.

         Докладва: Татяна Дончева – директор на РДСП

 

         3. Обсъждане на постъпилите предложения за изменение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015.

         Докладва: Представители на общини в Област Русе

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design