Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

УЛЕСНЯВАТ МЕХАНИЗМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ СТОПАНСТВА

сряда 04 март 2020

Необходимо е в следващите 10 дена да се проведат заседания на всички общински епизоотични комисии. Затова настоя заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов по време на днешното заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.

Целта е по този начин да се проведе мащабна информационна кампания сред населението за настъпилите промени в механизма за регистрация на личните стопанства. Важно е да се отбележи, че регистрацията е безплатна, а облекчението се изразява преди всичко в това, че заявленията вече не е необходимо да се подават единствено в Областната дирекция по безопасност на храните, а това може да стане директно чрез кмета или кметския наместник в съответното населено място. Това по никакъв начин не облекчава ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Освен ограниченията в броя на отглежданите животни, то обектът трябва да е изграден съгласно всички изисквания за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни, да бъде с постоянно водоснабдяване, както и да бъде така ограден, така че да не се позволява свободен достъп на хора и други животни. Също така трябва да има специално обособени места или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните. Образецът на заявлението може да бъде изтеглен от тук.

От заседанието стана ясно, че за пореден месец няма регистрирани случаи на заболяването африканска чума по свине в обекти от тип „заден двор“ на територията на региона.

Следващото заседание се предвижда да се проведе на 19-ти март.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design