Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Указания на РВМС - Русе за превенция от шап

сряда 26 януари 2011

 

Във връзка с констатираните огнища на шап по двукопитните животни в община Царево, Област Бургас  от РВМС – Русе информират обществеността за спецификата на заболяването, начините за разпространението му и  мерките от страна на фермерите за предпазване на фермите от проникване на заразатаи мерките, които се предприемат от компетентните органи при констатиране на нелегално придвижване на животни.   

    1. Шапът е остро протичаща заразна болест по двукопитните животни, проявяваща се с треска, поява на афти и ерозии по лигавицата на устата, по кожата на вимето и в междукопитната цепка. Причинителят е филтриращ се вирус, който спада към вирусите с най-малки размери – риновирус, който може да бъде няколко различни типа. Вирусът притежава тропизъм към епитела на кожата. Устойчивостта му при естествени условия варира от 2 до 20 седмици. Особено устойчив е на изсушаване и замразяване. Чувствителен е на светлина и топлина. За дезинфекция се прилагат натриева основа, санифорт, формалин и хлорна вар.

    Инкубационният период на заболяването е от 2 до 7 дни, а при хората от 3 до 4 дни.

    2. Възприемчиви са домашните животни - говедата, овцете, козите и свинете, дивите двукопитни - елени, сърни, диви свине, които са по-слабо възприемчиви от домашните.

    3. Болестта е зооантропоноза, т.е. предава се от животните на хората. Най-често заболяват децата, особено когато консумират мляко от шапни животни или имат непосредствен контакт с тях. Налице е треска, която се съпътства с дребни възелчета по устните, венците, небцето и ръба на езика.

   Ето защо при съмнение за шапна зараза при хората се търси специализирана медицинска помощ чрез личния лекар или стоматолог. При хората болестта завършва с оздравяване.

  4. Шапът се разпространява панзоотично, което означава, че за кратко време, ако не бъдат предприети мерки за ограничаването му, може да обхване големи територии и да нанесе големи стопански загуби в животновъдството. Източник на инфекцията са болните животни, особено до 10-15 ден, когато са най-опасни вирусоотделители. Вирусът се отделя чрез млякото, месото, кожи, урината, слюнката и фекалиите. Голяма роля за разпространението на шапа играят и вторичните източници на инфекция-замърсени със секрети и екскрети от шапни животни водопои, пасища, фураж, постелка, обори, дворове, предмети, хора, които са имали контакт с болни животни или със заразени животински суровини. Невъзприемчивите животни също могат да пренасят по механичен начин шапния вирус

 Разпространяването на заболяването става чрез директен контакт с болни животни, нелегална търговия и сурови животински продукти. Най-честа входна врата на инфекцията е храносмилателния канал.

Клиничните признаци се проявяват в две форми: обикновена и злокачествена. Характерно за обикновената форма е треската, поява на афти най-често в устата.Вследствие на това животните изпитват болка при хранене, престават да се хранят, теглото им намалява, намалява млекодобива.

Афти се появяват и по кожата около копитата, вследствие на което животните започват да куцат.

При злокачествената пораженията са дълбоко в храносмилателните и дихателните пътища, както и в различни паренхимни органи.Смъртта при младите животни настъпва обикновено за един-два дни.

5. Собствениците на животновъдни обекти на територията на цялата страна е необходимо да въведат строги мерки за биосигурност и недопускане на външни лица в обектите, да уведомяват незабавно общинските ветеринарни лекари, обслужващия лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на животните.

 6. Считано от 17.01.2011г., съгласно Заповед на Генералния директор на НВМС № РД 11-57/17.01.2011 год., се забранява издаването на ветеринарно медицински свидетелства за придвижване на двукопитни животни, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане, след извършването на клиничен преглед; придвижването и транспортирането на територията на страната на двукопитни животни, с изключение на транзитно преминаващи и тези предназначени за незабавно клане или изнасяне, след извършване на клиничен преглед и надлежно издадени документи.

Забранено е провеждането на пазари и изложби на животни на територията на страната.

 7. Организирани са съвместни проверки с органите на МВР за незаконно придвижване и транспортиране на животни, като при констатиране на такива случаи животните се умъртвяват на място, а труповете им се насочват за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.

   За ограничителните мерки за придвижване на животните са информирани и органите на ДАИ.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design