Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РУСЕ ЗА 2019 ГОДИНА

понеделник 30 декември 2019

Уважаеми съграждани,

Във връзка с осъществено периодично проучване на удовлетвореността на клиентите на Областна администрация – Русе от извършените административни услуги през 2019 г., чрез получаване на обратна връзка посредством попълнени анкетни карти, Ви информирам, че степента на удовлетвореност от административното обслужване в Областна администрация – Русе за изтичащата 2019 г. е 87 %.

Вашето мнение е важно за нас и Ви призовавам да участвате активно чрез своите отзиви и препоръки, което е предпоставка да предприемаме адекватни мерки за подобряване качеството на оказваните административни услуги, отговаряйки на Вашите очаквания.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design