Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

енергетиката, транспорта и околна среда

Областна комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт

 

ПОСТОЯННА СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Заповед утвърждаване на състава на комисията

Правила за организацията на дейността на комисията

Протокол № 1 от 29.08.2014 г., Приложение 1, Приложение 2

 

Заповед № 6-95-00-908/ 02.12.2014 г. за изменение на състава на комисията

Заповед № 6-95-00-1021/ 30.12.2014 г. за изменение на състава на комисията

Протокол № 2 от 10.12.2014 г., Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3

Протокол № 1 от 03.06.2015 г., Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5

Протокол № 2 от 10.11.2015 г., Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4

Протокол № 1 от 30.06.2016 г., Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение7, Приложение8, Приложение9, Приложение 10, Приложение 11, Приложение 12 , Приложение 13

Протокол от заседание на работна група, проведено на 12.10.2016 г.

 

Заповед № 6-95-00-652/ 28.10.2016 г. за изменение състава на комисията
 
 
Протокол № 2 от 24.11.2016 г., Приложение 1, Приложение 2;
 

Протокол № 1 от 04.05.2017 г., Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4

 

Съгласно Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г. наименованието на комисията се променя на

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Заповед № 6-95-00-447/ 14.07.2017 г. за утвърждаване състава на комисията

 

Протокол № 2 от 26.09.2017 г.(неприсъствено заседание)

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design