Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СВИЛЕН ИВАНОВ ПОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВМЕСТНАТА БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА РАБОТНА ГРУПА

вторник 18 февруари 2020

Днес, 18.02.2020 г., в заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево се проведе първото за 2020 година заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.

В самото начало заместник-председателят на Окръжен съвет Гюргево – Лучиан Корозел, пристъпи към символично предаване на председателския пост на трансграничната земеделска  работна група, връчвайки сноп житни стръкове на Свилен Иванов – заместник областен управител на област Русе.

„Щастлив съм, че с действията си, независимо от конюнктурата, ние продължаваме да работим в полза на изграденото с труд и постоянство през годините трансгранично сътрудничество“, каза Иванов. Той потвърди многократно засвидетелстваната готовност за надграждане и развитие на взаимоизгодните връзки, давайки гласност на всеки проблем и популяризирайки действащи добри земеделски практики от двата бряга на р. Дунав.

В своите изказвания двамата не пропуснаха да отбележат тазгодишното навършване на 10 години от учредяването на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.

По същество, дневният ред на заседанието продължи с представяне на отчет за дейността на трансграничната група, представен от г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“. Накратко, през 2019 г. са проведени общо 7 срещи, 3 от които в област Русе и 4 в окръг Гюргево. В рамките на заседанията участие са взели широк кръг представители на български и румънски производители от различните сектори на земеделието. 

По време на срещата бяха гласувани и темите, които ще бъдат обект на обсъждане по време на заседанията през 2020 г. и графика за провеждането им. Сред многообразието от теми е и производството на млечни продукти във високотехнологично оборудва мандра „Ралица“, с. Белица, общ. Тутракан, чиито домакини през м. март ще бъдат новоприсъединилите се към Работната група членове – областният и заместник областният управител на Силистра.

Обсъдена беше възможността за бъдещо разширяване на темите за дискусия, приобщавайки представители на държавните горски и ловни стопанства към съвместната работна група.

По традиция, в края на заседанието беше отчетена моментната ситуация по овладяване, контрол и превенция разпространението на болестта африканска чума по свинете, като за пореден път бяха констатирани трудностите, с които се сблъскват и двете страни в борбата с болестта по дивите свине.

В делегацията от българска страна присъстваха заместник областният управител на област Силистра – г-н Илиян Великов, г-жа Борислава Братоева – директор на ОД „Земеделие“ Русе, г-жа Анета Карагьозова – директор на ДФ „Земеделие“ Русе и д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция за безопасност на храните Русе.

Заседанието се организира съвместно от Областна администрация – Русе, Окръжен съвет Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design