Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА БЕШЕ ОБСЪДЕНО В РУСЕ

четвъртък 18 април 2019

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев заедно със заместник-кметът по европейско развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански участваха в среща със заместник-министъра на младежта и спорта Николай Павлов.

Заместник областният управител приветства присъстващите и отбеляза, че настоящото събитие, домакинствано от Община Русе, като част от процеса за формирането на бъдещата младежка стратегия, е от съществено значение, поради това че чрез него се очаква да бъдат конкретно определени потребностите на младото поколение и съответно да се набележат мерки и дейности за изпълнение. „Русе винаги се е гордял със своите млади хора, наличието на елитни училища и университет, даващи добра основа за развитие.“ добави още заместник областният управител. Той подчерта, че младежката възраст е най-ползотворна за спорта и съответно за високи спортни постижения и, че русенският спорт се гордее със своите спортисти – световни и европейски шампиони и рекордьори. Заместник областният управител изрази и мнението си, че формирането на правилно светоусещане у младите хора започва от семейството като по-нататък усилията трябва да бъдат общи – на семейството, училището, институциите и обществото като цяло.

Механизмите на министерството, чрез които то ще се опита да достигне до младите хора, са провеждането на обществени и консултативни съвети, както и чрез социалните медии, а също така и посредством националната информационна система за младежта.

Настоящата инициатива е част от поредица събития, на чиято база ще бъде създадена Националната стратегия за младежта след 2020 г. Необходимо е да се отбележи, че България има значителен принос за изготвянето на Европейската младежка стратегия 2019 – 2027 г., в рамките на която са включени и първите европейски младежки цели, които бяха приети по време на проведена конференция в София в рамките на Българското председателство на съвета на ЕС.

Акцент беше поставен и върху националната програма за изпълнение на младежките дейности, като беше посочено, че по нея се отпускат 2 милиона лева годишно. През 2017-та година са били подадени 245 проекта, от които одобрени за финансиране са проектите на 64 организации, а през предходната 2018-та са били подадена 183, от които 43 са получили финансиране.

Не на последно място присъстващите имаха възможност да се запознаят и с начина на функциониране на Европейския корпус за солидарност, който предлага на младите хора доброволчески партньорства, стажове и работни места, както и шанс да участват в подготовката и изпълнението на множество и разнообразни проекти.

В настоящия форум участваха още началникът на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Русе Сашо Щерев, началникът на Регионалното управление по образованието д-р Росица Георгиева, преподаватели, жители и гости на Русе.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design