Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА КЪМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НАБИРА ЧЛЕНОВЕ

вторник 23 май 2017

Областна администрация активно се включва в подбора на кандидати за членове на Съвета за децата, функциониращ към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът е консултативен орган, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и да децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, както и да си взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

 • Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
 • Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
 • Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
 • Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работят, мотивират и обединяват децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвима група, които имат нужда от подкрепа).

За участие в процедурата за избор на членове, кандидатите е необходимо да попълнят формуляр с мотивационно писмо, които да изпратят на адрес: гр. Русе, пл. Свобода № 6, адресирани до Областния управител на област Русе или на e-mail: governor.rr@ruse.bg в срок до 16.06.2017 г.

 

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design