Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА НИВО ОБЩИНА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД БЯХА ОБСЪДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

сряда 24 април 2019

Началникът на Отдел „Северен централен район“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Тамара Кулева представи методическите указания за разработване и прилагане на общинските планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие по време на провелото се вчера заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

Детайлно бяха разгледани законовите основания, както и новостите в сравнение с предходния програмен период. От съществено значение беше посочено, че е необходимо осигуряването на синхрон и координация на процеса по стратегическо планиране на регионалното развитие с програмирането на средствата от Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. Сред новостите, които бяха представени в сравнение с предходния период са съобразяването със спецификите и потенциала на територията, а не толкова с административните й граници, изготвянето на единен стратегически документ за цялата територия на общината, както и поставянето на все по-ясен акцент върху принципа на партньорство и следването на подхода отдолу-нагоре.

Също така подробно беше разгледана и структурата на общинските планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване, както и процесът по подготовка, съгласуване и приемане на съответните документи.

Пълният текст на Методическите насоки може да бъде намерен на следния уеб адрес: https://www.mrrb.bg/bg/metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-obstinski-planove-za-razvitie-opr-i-integrirani-planove-za-gradsko-vuzstanovyavane-i-razvitie-ipgvr-za-perioda-2021-2027-g.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design