Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

СТАРТИРА ВТОРОТО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КАДРИ ЗА БИЗНЕСА

сряда 08 август 2018

В началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта, заедно с областните администрации и социалните партньори стартираха второто за тази година провеждане на анкета относно потребностите на работодателите в страната от кадри.

В тази връзка, по-рано днес заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев проведе среща с г-н Вартан Вартанян, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“. На нея, в работен порядък бяха очертани и обсъдени съвместните дейности, които предстоят на областно ниво по провеждане на проучването.

Анкетният формуляр е достъпен за попълване както на електронната страница на Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 17 септември 2018 г.

Целта на анкетното проучване е работодателите да изразят директно мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.

Линкът към анкетния формуляр е:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design