Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Стартира нова процедура за проучване на залежите от нефт и газ на територията на България

вторник 22 март 2011

 

С Решение № 165 на МС от 18.03.2911 г. правителството открива производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 3 Цар Калоян”. Площта от 4068 кв. км е разположена на територията на областите Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Велико Търново.

 

Срокът на разрешението за търсене и проучване ще бъде пет години.

 

Титулярът на разрешението ще бъде определен чрез неприсъствен конкурс. Конкурсните книжа ще могат да се купуват до 17.00 ч. на 120-ия ден от обнародване на решението в „Официален вестник” на Европейския съюз.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design