Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СТАРТИРА ЕЖЕГОДНИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

понеделник 18 май 2020

Областна администрация Русе информира, че Ромският образователен фонд обяви ежегодния открит конкурс за стипендии за подпомагане на студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

За академичната 2020 – 2021 година срокът за кандидатстване по обявения конкурс е до 15-ти юни тази година.

Ромският образователен фонд е фондация със седалище в Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на разликата в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително и десегрегацията на образователната система.

Основен приоритет на организацията е подпомагане изработването и осъществяването на образователни политики, които да допринесат за включването на ромите в образователната система.

Повече информация за Ромския образователен фонд и съответно обявения конкурс може да бъде намерена на следния уеб адрес: https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design