Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Среща по проект NELI в Русе

вторник 19 април 2011

 

Близо 50 експерти от цялата страна събра първата национална среща по проект NELI, на която Русе е домакин днес. Пълното наименование на проекта е „Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образования с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”. Организатор на днешния форум е Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Приветствия към участниците във форума поднесоха  зам.обл. управител Петър Даскалов и Анна Натова – директор на дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти”  в Изпълнителна агенция „Морска администрация” .

            Днешният форум дава възможност проектът да бъде презентиран пред представители на държавната администрация, на средни и висши училища с образователна насоченост към вътрешния воден транспорт, обучителни центрове, транспортни фирми и др. Основните му цели са:

  • да се изгради мрежа за сътрудничество между различните организации, свързани с образованието и обучението по   вътрешния воден транспорт с цел да се улесни тяхното бъдещо сътрудничество;
  • да се проектира и оптимизира електронно обучение по навигацията по вътрешните водни пътища, като се преодолеят различията в отделните региони на Югоизточна Европа;
  • да се насочи общественото внимание върху  важната роля на новите (иновативни) методи за обучение в областта на навигацията по вътрешните водни пътища, свързани със специфични занимания за младите;
  • да се постави началото на създаване на  информационни и обучителни центрове по вътрешни водни пътища.
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design