Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Сезират Парламентарната комисия по здравеопазване за пропуски в нормативната уредба

сряда 06 април 2011

 

Да се сезира Парламентарната комисия по здравеопазване за пропуски в нормативната уредба. Това е едно от решенията, които взе на днешното си заседание Областната комисия по здравеопазване. До него се стигна след като беше изслушан докладът на г-жа Събина Павлова от РЗОК – Русе за функционирането и условията за посещение на дежурния кабинет за неотложна помощ. Целта е да бъдат  предприетизаконови промени относно:

1.Контролни функции на РЗИ и НЗОК върху дейността на разкритите дежурни кабинети. Документооборот и документация по консултации и медико-диагностични изследвания; издаване на амбулаторни листи.

2.Регламентиране необходимата медицинска апаратура и оборудване.

3. Законово определяне статута на медицинските фелдшери, с цел да им бъдат делегирани права  при оформяне на медицинска документация.

4. Задължения на дежурния лекар.

На днешното си заседание Областната здравна комисия прие и информацията за дейността на екипа на Програма СИНДИза 2010 година, представена от д-р Сиана Хаджийскаот РЗИ – Русе. Членовете на комисията изразиха готовност за подкрепаусилията на ангажираните институции за ограничаване факторите на риска за здравето на децата. Комисията излезе спрепоръка да се извърши второ проучване, подобно на СИНДИ, с цел установяване на резултатите от интервенционните дейности.

Членовете на комисията бяха запознати и с Наредба № 26 на МЗХ от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Управителят на лечебни заведения „Медика” д-р Кирил Панайотов запозна Областната здравна комисия с ранното откриване на характерни детски заболявания - социална значимост, профилактика, лечение и рехабилитация.

         Комисията прие и план-график за дейността си за 2011 г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design