Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

сряда 19 февруари 2020

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов и директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Дяков проведоха заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.

По време на заседанието беше посочено, че е установена една положителна проба при диво прасе на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав“.

Д-р Дяков в резюме представи Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г. Презентирана беше още таблица по измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и беше обърнато внимание, че за обществено обсъждане е публикувана наредба, регламентираща реда и условията за обезщетяване на собственици на животни, пострадали от различни болести по животните.

Като основни проблеми, довели до сложната епизоотична обстановка са идентифицирани укриването на животни, нерегистрирани животни в „задните дворове“, недостатъчен човешки ресурс в системата на Българската агенция по безопасност на храните, липса на места за загробване на умъртвените животни и др.

За преодоляване на слабостите се въвежда по-облекчен режим за регистрация на животновъден обект, включващ подаване на заявление по образец в съответната община. Обектът ще бъде проверен от комисия, включваща официален ветеринарен лекар. Определени са по-сериозни мерки за биосигурност и се предвиждат по-строги санкции за собственици и длъжностни лица при неизпълнение на мерките. Вменени са задължения за предварително определяне на места за загробване.

Следващото заседание на комисията е предвидено да бъде на  4-ти март.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design