Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РВМС, ОД на МВР и ДАИ ще пазят Област Русе от шап

вторник 18 януари 2011

Нова заповед, във  връзка с констатираните огнища на шап в Община Царево, Област Бургас издаде генералният директор на НВМС д-р Йордан Войнов. В нея се забранява:

1.Издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на двукопитни животни /говеда, биволи, кози, овце, свине/, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане или изнасяне, след извършване на клиничен преглед.

2. Придвижването и транспортирането на територията на страната на двукопитни животни, с изключение на транзитно преминаващите и тези, предназначени за незабавно клане или изнасяне, след извършване на клиничен преглед и надлежно издадени документи.

3. Провеждането на пазари и изложби на животни на територията на страната.

Вече е създадена организация РВМС – Русе, съвместно с органите на ОД на МВР – Русе да извършват проверки за незаконно придвижване и транспортиране на животни. Според заповедта на генералния директор на НВМС, при констатиране на такива случаи, животните ще се умъртвяват на място. Труповете им ще се пренасочват за обезвреждане в обекта за обезвреждане на странични животински продукти.

Уведомени са и органите на ДАИ, при констатиране на подобни нарушения да сигнализират РВМС – Русе.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design