Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Русе запази петото място по население в страната

вторник 05 април 2011

 

146 609 са жителите на град Русе. Това сочат експресните резултати от Преброяването на населението и на жилищния фонд 2011. Те бяха представени на пресконференция днес в Зала 1 на Областната администрация. На нея присъстваха областният управител Пламен Стоилов, неговият заместник Петър Даскалов, главният секретар на Областна администрация Даниела Шилкова и директорът на ТСБ – Русе Галина Ханджиева. На пресконференцията стана ясно, че градът остава на 5-то място по население в страната.

„Недопустимо е град като Русе да намалее толкова много за 10 години”, коментира по време на срещата с медиите областният управител Пламен Стоилов. „Не съм доволен, че вече е с население под 150 000 души и че кривата, по която се върви, е надолу. Не са създадени необходимите условия да задържим хората при нас, няма индустрия, няма работни места. Политически трябва така да работим, че да не треперим при следващото преброяване”, допълни областният управител.

Тенденциите са за застаряване на населението в региона, като една пета от жителите в Русенска област са над 65 години. Жените са повече от мъжете, като на 1000 мъже се падат по 1056 жени. Градското население е нараснало на 76 %, а всеки трети жител на областта живее в Русе. Според експресните резултати от преброяването има 10 населени места в областта, където живеят под 200 души, а в други 4 – те са под 100.

         Според данните от експресните резултати от преброяването през тази година в Област Русе за жилищния фонд и домакинствата броят на жилищата расте, а домакинствата - намаляват. Цените им продължават да спадат. 124 949 са жилищата в Област Русе. В сравнение с 1 март 2001 година жилищата в Русенска област нарастват с 3 974. Ръст на жилищния фонд е отбелязан в общините Русе, Иваново и Сливо поле. Броят на жилищата бележи намаление в останалите 5 общини. Средният брой жилища в една сграда за областта е 2.1. За община Русе показателят стига 4. Най- значим е относителният дял на жилищата в на й- голямата община - 68,4 на сто от общия брой на жилищния фонд при относителен дял на населението 71.1 %.

В Област Русе жилищният фонд съставлява 120 975 през 2001 година, а 124 949 - през 2011 година. В Община Борово ситуацията е следната - 3 8 51 през 2001 година, 3646 през 2011 година, в Бяла - 7306/2001 година/ до 7 287 /2011 година/, Община Ветово - 8 108 /2001 година/ на 6 120 /2011 година/, Община Две могили - 5 751 /2001 година/ на 5 543 /2011 година/, Община Иваново - 6 919 /2001 година/ на 7 292 /2011 година/, Община Русе - 79 452 /2001 година/ на 85 524 /2011 година/, Община Сливо поле - 5 877 /2001 година/ на 6 019 /2011 година/, Община Ценово - 3 711 /2001 година/ на 3 518 /2011 година/.

Към 1 февруари сградите в Област Русе са 58 879 със 124 949 жилища, 5 689 вили. Данните сочат, че домакинствата са общо 93 897. Към края на 2009 година жилищният фонд в областта е бил 125 703.

В Община Борово сградите са 3721 с 3 646 жилища и 2 475 домакинства.

В Община Бяла сградите са 6 168 със 7 287 жилища, вилите - 7, а 5 219 домакинства.

В община Ветово сградите са 5 900 със 6 120 жилища, вили - 64, а домакинствата са 4 368.

В Община Ценово сградите са 3 581 сгради с 3 518 жилища и 2 437 домакинства.

В Община Сливо поле сградите са 6 262, жилищата са 6019, а 3 988 домакинства.

В Община Две могили сградите са 5 488 с 5543 жилища с 3 606 домакинства

В Община Русе има 20 516 сгради с 85 524 жилища, 5 618 вили и 67 789 домакинства.

В Община Иваново има 7 243 сгради с 7299 жилища и 4 015 домакинства.

Най - малка тежест в броя на жилищата има в областта има община Ценово - едва 2,8 на сто при дял на населението 2,6 на сто. Общият брой на вилите е 5 689, като 98.8 % са ситуирани в община Русе. Броят на домакинствата в областта е 93 897. В сравнение с предходното преброяване има спад с 5 029. Към 1 март 2001 годин аса били 98 926. 7 от всеки 10 домакинства са на територията на водещата община. 60 923 са домакинствата в град Русе.

Трябва да се имат предвид административните промени в границите на област Русе за тези 10 години с присъединяване на населени места и демографските процеси, емиграция и имиграция.


 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design