Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РУСЕ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ТАЗГОДИШНАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МАЛКИТЕ ХОРА

понеделник 25 март 2019

Експерти от Областна администрация Русе участваха в работна среща, целяща засилване сътрудничеството между държавната и местна власт и съответно малките хора в България.

По време на срещата, която беше водена от областния управител на област Велико Търново проф. Любомира Попова и председателя на Националната организация „Малки български хора“ инж. Светослав Чернев, стана ясно, че до края на месец април ще се проведе национален форум в Русе, на който се очаква да бъдат представени вижданията на всички заинтересовани страни, а също така да се набележат и допълнителни мерки за превенция на социалната изолация.

Акцент беше поставен върху представянето на успешни примери от Европа в сферата на социалното приобщаване на малките хора, както и развитието на определени компетенции при тях.

Внимание беше обърнато и на възможността за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция, който да обхване поне 100 лица от цялата страна, включително и деца. Основните дейности, които ще бъдат предлагани са лечебна физкултура, индивидуална подкрепа, изработване на електронна платформа за пряка връзка и консултация, както и различни видове обучения. Центърът се предвижда да бъде изграден на комуникативно място в София в близост до централната железопътна и автогара, като това осигури максимално удобство на ползващите услугата от други населени места на страната.

Също така беше представена и цялостната дейност на организацията, включваща реализирането на международни проекти, инициативите за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и ролята им в обществото, както и извършването на множество изследвалия, проучвания и анализи на потребностите на лицата с увреждания и техните семейства в национален и регионален контекст.

Днешната среща беше част от предвидените дейности по проект „Равни шансове за малките хора в България“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design