Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Русе и Гюргево ще си сътрудничат в здравеопазването, извънредните ситуации и университетското образование

петък 11 февруари 2011

 

Здравеопазване, извънредни ситуации и университетско образование. Тези свери ще бъдат добавени към вече подписания протокол за трансгранично сътрудничество между Област Русе и Окръг Гюргево. За това се договориха на работна среща вчера в Гюргево представители на двата региона. От българска страна в нея участваха областният управител Пламен Стоилов, заместник областният управител Иван Григоров, изпълнителният директор на Асоциация Еврорегион Данубиус Лили Ганчева, изпълнителният директор на Многопрофилната болница за активно лечение – Русе д-р Минчо Вичев, директорът на Районната здравноосигурителна каса Калоян Копчев, директорът на Регионална здравна инспекция д-р Маргарита Николова, началникът на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Димитър Павлови ръководителят на териториалната структура на Гражданска защита Ивелин Димитров. Румънската страна беше  представляванаот префектана Окръг Гюргево Роберт Кристой, заместник префекта  Даниел  Фица, председателя на Окръжен съвет Гюргево Думитру Беяну испециалистиот горепосочените области.

При откриванетона срещата,г-н РобертКристойблагодари на областния управител на Русенска област за бързината, с която откликна на поканата от румънска страна и изрази надежда, че много скоро жителите на двата региона ще се възползват от най-добрите услуги по отношение на спешнатамедицинскапомощ.

На свой ред, г-н Стоиловдаде висока оценка на сътрудничеството между двата региона и изрази надежда, че то ще продължи с конкретни резултати, полезни за живеещите от двете страни на Дунав.

В новия си вид, протоколътще бъде подписан в края на март и ще бъде представенза одобрениена Министерствата на външните работина двете страни.

Здравноосигурителните каси от двата региона, с одобрението на висшестоящите органище подпишат споразумениеза сътрудничество за начина на заплащане на спешните медицински услуги, която ще имат възможност да получават жителите на двата региона в съседната държава.

Участниците в срещата се договориха още дабъдат създаденидве съвместни работни групи- в областта на медицината и на извънредни ситуации. Те ще заседават ежемесечно,за да подготовят законовата рамка на споразумението.

Врамките на  медицинскатагрупа ще се обсъдят следните въпроси:

• списък на предоставяните видове болнични и извънболнични медицински услуги,   които могатда се предоставятв случай на спешна медицинскапомощ от специализираните  звенав Гюргево и Русе;


• анализ наначини,по  които може да се извършваобменнаинформация;


• изследване на Европейската директива, която определя правилата за трансграничен достъп до медицински услуги;


• сътрудничество с оглед насъздаване на общи практики в двете страни за трансгранични  медицински услуги;


• установяване на възможностите за използване наспециализиранмедицински транспорт, включително и наекипите;


• наличие на висш медицински персонал, който да се ангажира в здравните заведения в Гюргево;


• премахване на такса мост,  в случай на транзитно преминаване на  линейкии екипи на SMURD/Спешна помощ/;


• разработване на стандартни формуляри за препращане, хоспитализация, лечение и др. в двуезичен вариант.

 

В областта на извънреднитеситуации, ще бъдат обсъдени следнитевъпроси:


•категории бедствия, за които ще се прилага протокола;


• капацитет за прием на  евакуирани  от засегнатите райони и максимален период на осигурени  условия за оцеляване;


• възможности занамеса по определени категориита;


• кои  са болничнитеединици, които имат възможност за оказване на спешна помощ;


• възможности за медицински транспорт,  подкрепен от българските власти;


• координати на Спешните приемни звена;


• общитепроцедури за разрешаването на случаите;


• права и задължения на структурите за поемане на случаите;

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design