Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РОБОТ, ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ, КАКТО И АПАРАТ, ИЗСЛЕДВАЩ ГЪРЛЕН И НОСЕН СЕКРЕТ БЯХА САМО ЧАСТ ОТ ИНОВАЦИИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРО-РУМЪНСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА РАБОТНА ГРУПА

сряда 24 април 2019

Днес, 24 април 2019 г., Съвместната българо-румънска земеделска работна група под председателството на г-н Лучиан Корозел – заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево проведе редовно заседание в сградата на Окръжния съвет в Гюргево.

От българска страна срещата беше водена от заместник областния управител на област Русе и настоящ заместник-председател на групата г-н Свилен Иванов.

Фокусът по време на заседанието беше поставен върху дейността на фирма Sanimed International Implex, намираща се в Калугерене, която е профилирана в научните изследвания, производството и маркетинга на висококачествени бактериологични продукти, използващи се в множество сектори от ежедневието ни.

Компанията е създадена през 2001 г., като към момента има повече от 1800 клиенти, сред които болници, особено профилираните в лечението на туберкулоза, научноизследователски институти, животновъдни ферми, предприятия за преработка на храни, множество частни лаборатории, както и предприятия от фармацевтичната и козметична индустрия.

В асортимента на фирмата са включени и не малко продукти, свързани с имплантологията, като почти цялата производствена гама се предлага и в държави извън Румъния, сред които са Полша, Украйна и Молдова. В процес на разработване е и осъществяването на по-тесни взаимоотношения и с български фирми.

Фирмата поддържа и комплекс с над 800 овце, чийто генетичен материал служи за провеждането на различни лабораторни изследвания, без да се засяга тяхното здравословно състояние.

Присъстващите се запознаха и със специализиран робот, който в рамките на 5 минути е в състояние да елиминира до 100% от микробите в операционни зали и отделения. Освен това роботът разполага и със система с изкуствен интелект, която му позволява сам да намира замърсените места. Интерес предизвика и още един апарат, посредством който в рамките на 40 минути може да се извърши изследване на гърлен и носен секрет и на негова база да се направи пълна антибиограма, която е в основата на последващото правилно антибиотично или антимикотично лечение.

Специално внимание беше обърнато на това, че целият комплекс на Sanimed International Implex, който се състои от няколко сгради, е изграден със средства от фондовете на Европейския съюз.

Не на последно място беше посочена необходимостта през следващия програмен период да се кандидатства с повече научноизследователски проекти, които на практика ще се окажат „двигател“ за по-нататъшното научно, икономическо и социално развитие на Румъния и региона.

Заседанието се организира от Областна администрация Русе с подкрепата както на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ с изпълнителен директор г-жа Лили Ганчева, така и на Окръжен съвет Гюргево с широко представителство на институции в сектора на земеделието от Русенския и Гюргевския регион.

В днешното заседание за пореден път гости бяха областният управител на област Силистра г-н Ивелин Статев и неговият заместник г-н Илиян Великов.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design