Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Разширяват състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

понеделник 05 март 2012

 

Да бъде разширен състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Това решение беше взето в рамките на днешното заседание на съвета. По предложение на директора на ОД на МВР – Русе комисар Светослав Първанов, в състава на съвета ще бъдат включени и началникът на Териториално звено „Борба с организираната престъпност”, директорът на Териториална дирекция „Национална сигурност”, кметовете на всички общини от областта, както и представители на браншови, неправителствени организации и обществеността. Медиите ще имат един представител в съвета.

          На днешното заседание беше решено следващото да се проведе на 9 март /петък/ от 10.00 часа в Зала 1. Тогава, разширеният състав на съвета ще обсъди проектите на Вътрешни правилазаорганизацията и дейносттанаОбластнияобществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, на Харта против корупцията, на Процедура за разглеждане на постъпили сигнали както и план за действие на съвета за 2012г. Ще бъдат коментирани и предложения за промени в представените проектодокументи. Очаква се в петък, представители на териториални звена на държавни структури да представят добри практики в областта на превенцията и противодействието на корупцията в техните структури.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design