Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Разхлабиха превантивните мерки за шапа

петък 28 януари 2011

 

Писмо до областния управител Пламен Стоилов изпрати днес директорът на РВМС – Русе д-р Андриан Райков.В него се казва:

         „Във връзка с епизоотичната обстановка в Република България и мерките, които трябва да се прилагат за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни, Ви уведомявам, че съгласно Заповед РД 11-57/17.01.2011г. на Генералния Директор на НВМС се изменя както следва:

І.Разрешава се:

1.Издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и транспортиране на двукопитни животни, предназначени за незабавно клане или придвижване до събирателни центрове изнасяне и депа за извършване на вътреобщностна търговия или изнасяне, с изключение на придвижване и транспортиране на двукопитни животни на територията на областите Бургас, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Шумен и Варна.

2.Издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и транспортиране на двукопитни животни между ферми свързани помежду си технологично на територията на страната с изключение на транспортиране и придвижване на двукопитни животни до територията на областите Бургас, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Шумен и Варна.

3.Издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и транспортиране на двукопитни животни между ферми, с въведени мерки за биосигурност, свързани помежду си технологично на територията на областите Бургас, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Шумен и Варна, след извършен преглед и дезинфекция на транспортните средства преди товарене на животните.

 4.Издаването на сертификати за вътреобщностна търговия или изнасяне на двукопитни животни, с изключение на животни на територията на областите Бургас, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Шумен и Варна, при спазване условията на Решение на Комисията №2011/44/ЕС от 19.01.2011г. относно някои защитни мерки срещу болестта шап в България.”

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design