Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Публична покана

 
 
 
 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет

 
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ОПЕСЪЧАВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ В ЗОНАТА НА ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ И ТОВАРНИТЕ ТЕРМИНАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПЛОЩИ В РАЙОНА НА ГРАНИЧНАТА ЗОНА ПРЕЗ ЗИМЕН СЕЗОН 2014г.-2015г.”
Публикувана в АОП на 09.10.2014г. под № 9034545
Протокол №1 от 21.10.2014 г.
Протокол №2 от 23.10.2014 г.
Договор №96-00-69/24.10.2014 г.
 
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "АВАРИЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, СЛУЖЕЩА ЗА ПОКРИВАНЕ НА
ОТКРИТА ТЕРАСА, ВКЛЮЧВАЩ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРАСАТА, КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. РУСЕ, УЛ. „МУТКУРОВА” № 30, КВ. 244
Публикувана в АОП на 27.08.2014г. под № 9033093
Протокол №1 от 09.09.2014 г. публикуван на 08.10.2014 г.
Протокол №2 от 16.10.2014 г. публикуван на 16.10.2014 г.
Договор №96-00-66/17.10.2014 г.

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "АВАРИЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, СЛУЖЕЩА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОТКРИТА ТЕРАСА, ВКЛЮЧВАЩ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРАСАТА, КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. РУСЕ, УЛ. „МУТКУРОВА” № 30, КВ. 244

 

„ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТНА ЦЕЛЕВИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРУПИ” ПОПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ЧРЕЗ НАДГРАЖДАЩИ И ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ОБУЧЕНИЯ”

 

„ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТНА ЦЕЛЕВИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРУПИ ПОПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ”, BG051 Р0002/12/2.2-08, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

07.01.2014г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ГОРИВО (ДИЗЕЛОВО И БЕНЗИН) ЧРЕЗ ПОКУПКА ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ (БЕНЗИНОСТАНЦИИ) НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ОСИГУРЯВАЩИ 24 ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ, СЕДЕМ ДНИ В СЕДМИЦАТА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГНИТНИ КАРТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  РУСЕ

 

„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ” 

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво(дизелово и безнин) чрез покупка от търговските обекти (бензиностанции) на Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване, седем дни в седмицата, при условията на отложено плащане и чрез използване на магнитни карти за нуждите на Областна администрация - Русе"

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design