Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Проверяват потенциално опасните обекти и хидротехнически съоръжения в област Русе

сряда 29 февруари 2012

 

Проектният списък на потенциално опасните обекти и хидротехнически съоръжения на територията на област Русе беше обсъден на днешното заседание на създадената със заповед на областния управител Стефко Бурджиев Междуведомствена работна група. В нея участват представители на ОУ ПБЗН, ОД на МВР, Басейнова дирекция, Регионалния отдел на Държавния технически надзор, РЗИ, РИОСВ, ВиК ООД, ТоплофикацияРусе, ОД „Земеделие” и експерти от областната администрация.

          Участниците в заседанието се запознаха със списък с потенциално опасните производствени мощности на територията на област Русе, подлежащи на проверка от работна група, сформирана със заповед на областния управител на област Русе. Част от включените в списъка производствени мощности, работещи с леснозапалими и опасни вещества са били проверени в периода 20.01-31.01.2012 г. Това са:

1. „Топлофикация-РусеЕАД-гр. Русе:

2. „Мегахим” АД:

          2.1. бул. „ Липник” № 123;

3. „Екон-91” ООД- гр. Русе и площадка в гр. Бяла;

4. „Химснаб” - 7004” АД- гр. Русе;

5. „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле;

6. „Органика - България” ЕООД с. Батишница;

7. „Дунарит” АД - основна площадка,

8. „ Булмаркет ДМ” АДРусе;

8.1. Разтоварище в гр. Русе;

8.2. Складово стопанство за светли горива и разтоварище в гр. Бяла;

9.  „ЛУКойл - България” ЕООД, Терминал Русе;

10. „РомпетролБългария” ООД Русе;

11  „Полисан” ООД, бул. „ Тутракан” № 100;

12. „Фибран България” АД, 13. „Сирма-Приста” - амонячна станция;

14. „Плодекс” ЕООД - амонячна станция;

15. „Б-Контакт” ООД - гр. Бяла;

16. „Инса порт” ООД Русе;

17. „Лубрика” АДгр. Русе.

 

          На участниците в Междуведомствената работна група беше представен и списък на приоритетните потенциално опасни и рискови обекти, подлежащи на проверка през 2012 г. Той включва две групи: 1.Обекти, работещи с рискови вещества и материали и 2.Хидротехнически съоръжения и обекти. Списъкът беше одобрен, като беше взето решение да остане отворен за промени при закриване на стари или разкриване на нови производства или при ликвидирането на язовири. Беше представен и график за предстоящите проверки на обектите, включени в списъка.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design