Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Проведе се съвместна демонстрация със специфично оборудване закупено по проект „EMES”

вторник 26 февруари 2013

Днес на територията на група „Спасителна дейност“ при Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“Русе (ОУПБЗНРусе) в местността „Чаталест дол“ се проведе съвместна демонстрация със специфично оборудване, закупено по проект „EMES” (Осигуряване на ефикасно управление на съвместните действия при извънредни ситуации в пограничния регион РусеГюргево) по Програма за трансгранично сътрудничество РумънияБългария 2007 – 2013г., финансирана от ЕС. Партньори по проекта са Окръжен съвет Гюргево и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР.

Събитието беше уважено от заместник областните управители Веско Маринов и д-р Андриан Райков, кметът на Община Русе Пламен Стоилов, председателят на Общински съвет - Русе засл. проф. Васил Пенчев, зам. – кметовете от община Русе , директорът на ОД на МВР-Русе комисар Светослав Първанов, началникът на ОУПБЗНРусе комисар Димитър Павлов, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ и др. От румънска страна на демонстрацията присъстваха началникът на Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“Гюргево полковник Емил Апостол, мениджърът на проекта „EMES” и директор на дирекция в Окръжен съвет Гюргево Нику Мърдале.

Чрез безвъзмездното финансиране от Европейския фонд за Регионално развитие в изпълнение на проекта от българска страна са закупени два пожарни автомобила за гасене с вода и пяна, 120 броя пожарникарски каски, топлозащитни облекла за пожарникари, пожарникарски ботуши, ръкавици, осигурителни колани, водоустойчиви осветителни прибори, целолицеви маски и оборудване за Център за дихателна защита. Благодарение на това Русенската пожарна ще бъде служба със съвременна и надеждна техника, а русенските пожарникари ще бъдат добре защитени.

Екипи от ОУПБЗНРусе извършиха демонстрация на оперативнотехническите възможности на доставените по проекта машини и оборудване, както и демонстрация на основните принципи и тактики на интервенция с техниката.

В рамките на събитието всички екипи по проекта бяха поздравени за постигнатото от зам. областния управител Веско Маринов. Той изрази убеждението си, че благодарение на осигуреното специфично оборудване реакциите на службите на пожарна безопасност и защита на населението ще бъдат подобрени и посочи резултатите проекта „EMES”като поредното доказателство за силните двустранни връзки в пограничния регион РусеГюргево. Поздравления към участниците отправиха й Пламен Стоилов, полковник Емил Апостол и мениджърът на проекта Нику Мардале.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design