Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Проведе се първото за годината заседание на Съвместната българо-румънска земеделска комисия

петък 25 март 2011

 Днес, в Зала 1 на Областна администрация – Русе се проведе първото редовно заседание на Съвместната работна група от представители на земеделието в Русенска област и Гюргевски окръг за 2011г.

Г-жа Галина Георгиева от Областна дирекция „Земеделие” запозна присъстващите с приоритетите на дирекцията през 2011г.През годината Областна дирекция „Земеделие” ще продължи ежегодната пререгистрация на земеделските производители и ежегодната регистрация на ползвателите на земеделски земи в ИСАК /интегрирана система за администриране и контрол/ с цел получаване на европейска субсидия и национално доплащане по схемата за единно плащане на площ. Нормативно заложено в дейността на дирекцията е  сключване на споразумения по чл. 37 в от закона за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещ създаването на масиви за уедрено ползване на земеделските земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите.

Директорът на държавен фонд „Земеделие” г-н Димитър Кънчев информира, за стартиралите краткосрочни схеми за подпомагане, схемите и мерките за директни плащания през 2011г., одобрените схеми за национални доплащания, както и за одобрени схеми за специфично подпомагане през годината.

По време на заседанието беше представена структурата на новатаОбластна дирекция по безопасност на храните - Русе и нейните пет отдела: Контрол на храните; Здравеопазване на животните; Растителна защита; Контрол на продукти за растителна защита и торове и Финансова стопанска дейност.

Пред членовете на работната група г-н Стефан Арнаудов представи дейността на, създадената през 2005г. със седалище в гр. Русе, Българска браншова пчеларска експортна асоциация. Чрез контактите си с представителите на Съвместната работна група членовете на Асоциацията ще имат възможност да обогатят опита си в производствените технологии и подобряване качеството на продукцията си.

Като част от дневния ред на Работната група беше направена и презентация на гроздоберната кампания през 2011г. Директорът на Изпълнителната агенция по лозята и виното, инж. Евлоги Ханчев представи данни от Информационната система на ИАЛВ София, според които на територията на Област Русе има3194,4671 (xa)  винени лозя, като от тях 1100,0000(xa)обработваеми, в т.ч.  150,2000  ха ново засадени винени лозя.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design