Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Проведе се кръгла маса на тема „Независими и част от обществото“

сряда 27 февруари 2013

Днес в Зала 1 на Областна администрацияРусе се проведе кръгла маса на тема „Независими и част от обществото“ под председателството на заместник областния управител Андриан Райков. Решението за нейното провеждане бе взето на заседание на Областната комисия по Здравеопазване.

Главната идея на срещата бе обединяването на усилията на институциите, гражданското общество и международните партньори в борбата с наркотичната зависимост. По данни на Българската асоциация за метадоново лечение и Българския институт по зависимости над 300 000 са зависимите българи, а около 30 000 са пристрастените към хероин. Близо 85% от всички употребяващи наркотици са на възраст между 15 и 34 години.

На форума присъстваха представители на Регионалната здравна инспекция, Регионална дирекция за социално подпомагане, Превантивноинформационен център, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Сдружение „Център Динамика“, Центъра за психично здраве, представители на БЧК и други институции и неправителствени организации, пряко ангажирани с дейности по превенция употребата на наркотични вещества, както и с рехабилитацията и лечението на наркозависими. Гости на събитието бяха и представители на сдружение „Доза обич“ от град Бургас, които споделиха своя богат опит в работата с тази целева група.

Всяка една от институциите и организациите представиха своите основни дейности, целеви групи, проектите по които работят, проблемите с които се сблъскват, както  и възможностите за по – добро социализиране на рисковите групи. От презентациите стана ясно, че в Русе действа широк спекър от услуги, насочени към превенция употребата на наркотични вещества, както и лечение и рехабилитация на засегнатите лица. Но за постигането на по – голяма ефективност е необходимо да се подобри взаимодействието между всички институции.

След продължителни дискусии в края на срещата всички участници подкрепиха иновативната идея за нашата област на БЧК за създаване на услугата „Консултативен информационен център по зависимости“. Бъдещият проект цели засилване на превантивната дейност, информиране на семействата на зависимите, осигуряването на благоприятна и защитена среда, подобряване психо – емоционалното състояние на хората, търсещи подкрепа и повишаване тяхната осъзнатост, свързана с изграждане на подходящи умения за по – добро справяне и ресоциализация.

 

 

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design