Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК

четвъртък 22 август 2019

Областният управител на област Русе Галин Григоров проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

По време на заседанието беше прието решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията да стане 21 000лв., което представлява 35% от общото финансиране. Необходимо е да се конкретизира, че приетото решение има по-скоро статут на предложение пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но се очаква то да бъде одобрено и в София.

Въпреки това предлаганият препоръчителен размер на вноската на държавата може да бъде променен в съответствие с окончателния размер, който ще определи Министерството на регионалното развитие и благоустройството след приемането от страна на Министерски съвет на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2020 г.

В заседанието участва и главният секретар на ВиК асоциацията Пламен Спасов, който запозна присъстващите с дейността на Aсоциацията от началото на годината, като уведоми, че по искане на  Министерството на регионалното развитие и благоустройството се изготвя информация за цялата дейност на Асоциацията от подписването на договора с „ВиК ООД – Русе“, влязъл в сила от 01.01.2016 г. Информацията ще бъде предоставена както на министерството, така и на общините, а също и обявена на електронната страница на Областната управа. Ще бъдат направени и предложения от страна на Асоциацията за  изменение на правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК в страната.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design