Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

ПРОЕКТ 16.5.2.010 „ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСГРАНИЧНО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ”

Партньори по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе”, с код 16.5.2.010 и e-MS код ROBG-136 са както следва:

Водещ бенефициент: Окръжен съвет Гюргево

Партньор: Областна администрация Русе

Партньор: Община Ценово

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при общ интерес като зелена енергия и регионални инвестиции, а неговата обща стойност е 440 393.19 евро.

Съответно бюджетът е разпределен между партньорите както следва:

За Окръжен съвет Гюргево – 222 269.37 евро

За Областна администрация Русе – 5 958.30 евро

За Община Ценово – 212 165.52 евро.

Проектът се реализира по Програма Interreg V-A Румъния – България, като 85% от финансирането се осигуряват от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  в рамките на  Програмата  Interreg V-A Румъния – България, 13% представляват национално съфинансиране, а 2% са собствено участие.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе-Гюргево ДЗЗД „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ 2019;

Наръчник към Интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе-Гюргево;

Презентация - ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design