Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

ПРОЕКТ 16.5.2.010 „ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСГРАНИЧНО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ”

Партньори по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе”, с код 16.5.2.010 и e-MS код ROBG-136 са както следва:

Водещ бенефициент: Окръжен съвет Гюргево

Партньор: Областна администрация Русе

Партньор: Община Ценово

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при общ интерес като зелена енергия и регионални инвестиции, а неговата обща стойност е 440 393.19 евро.

Съответно бюджетът е разпределен между партньорите както следва:

За Окръжен съвет Гюргево – 222 269.37 евро

За Областна администрация Русе – 5 958.30 евро

За Община Ценово – 212 165.52 евро.

Проектът се реализира по Програма Interreg V-A Румъния – България, като 85% от финансирането се осигуряват от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  в рамките на  Програмата  Interreg V-A Румъния – България, 13% представляват национално съфинансиране, а 2% са собствено участие.

I. PROJECT RESULTS:

Action plan in Romanian;

Summary of the Action Plan in English;

Analysis in Bulgarian_report_4;

Analysis in Bulgarian_annex_4.1;

Analysis in Bulgarian_annex_4.2;

Summary of the analysis in English;

Strategy in Bulgarian_annex_1;

Strategy in Bulgarian_annex_2;

Strategy in Bulgarian_annex_3;

Strategy in Bulgarian_annex_4;

Strategy_Res_Rs-Gr_Bg;

Strategy in Ro;

Agreement_Bg;

Agreement_Ro;

Network of CBC actors

II. Study visit in Stockholm, Sweden

Grow smarter project site 1;

Grow smarter project site 2;

Grow smarter project site 3;

Grow smarter project site 4;

Grow smarter project site 5;

Grow smarter project site 6;

Grow smarter poject site 7;

Hagastaden 1;

Metro of Stockholm;

Royal sea port;

Royal sea port 1;

Rpyal port 2;

Royal port 3;

Royal port 4;

Royal port 5;

Royal port 6;

Royal port 7;

Slussen 1;

Slussen 2;

Streets of Stockholm;

Streets of Stockholm 1;

Streets of Stockholm 2;

Streets of Stockhom 3;

Sweden visit report scanned

III. Mentorship programme Giurgiu

Mentorship programme Giurgiu 1;

Mentorship programme Giurgiu 2;

Mnetorship programme Giurgiu 3;

Mentorship programme Giurgiu 4;

Mentorship programme Giurgiu 5

IV. Press conference launch

V Round table in Giurgiu

VI Seminar in Giurgiu

VII Training management of public investments

VIII Working group 1

VIX Working group 2

Training manual in Bg

Training manual in Ro

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

1. Презентация от откриваща пресконференция в гр. Русе на 22.05.2018 г.;

2. Презентации от проведена Програма за наставничество в гр. Русе, 23.04. - 27.04.2018 г.;
3. Доклад от проведена Програма за наставничество в гр. Гюргево, 18.06 - 22.06.2018 г.;
4. Доклад от проведено посещение в гр. Стокхолм. Швеция, 24.06. - 29.06.2018 г.;
5. Презентация от проведено обучение в Констанца, 06.08. - 11.08.2018 г.;
5.1. Снимки от проведено обучение в Констанца, 06.08 - 11.08.2018 г.;
6. Доклад от проведено посещение в гр. Гюсинг, Австрия, 09.09. - 14.09.2018 г.;
7. Съобщение за предстоящо провеждане на кръгла маса в гр. Русе на 03.10.2018 г.;
7.1. Снимки от проведена кръгла маса в гр. Русе на 03.10.2018 г.;
8. Информация от проведено еднодневно обучение, на което са представени основни положения съдържанието на разработената Интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево на 05.02.2019 г.;
8.1. Презентации от проведеното еднодевно обучение, на което са представени основни положения съдържанието на разработената Интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево на 05.02.2019 г.;
9. Презентации от проведено обучение в гр. Велико Търново през март 2019 г.;
10. План за действие за сътрудничество за подобряване на условията на административно ниво в района на Гюргево - Русе. Окръг Гюргево и Област Русе в перспектива на 2020 - 2027 г.;
11. Наръчник към Интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево;
12. Интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево;
13. Презентация от проведена заключителна пресконференция в гр. Русе на 14.05.2019 г.
 
СПИСЪК НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 
Network of CBC actors of Giurgiu County and Ruse District
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
Линк към резултатите от проекта
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ПО ПРОЕКТА:
1. Прессъобщение от 30.04.2018 г.;
2. Прессъобщение от 16.05.2018 г.;
3. Прессъобщение от 22.05.2018 г.;
4. Прессъобщение от 23.06.2018 г.;
5. Прессъобщение от 02.07.2018 г.;
6. Прессъобщение от 13.08.2018 г.;
7. Прессъобщение от 17.09.2018 г.;
8. Прессъобщение от 20.09.2018 г.;
9. Прессъобщение от 09.10.2018 г.;
10. Прессъобщение от 28.01.2019 г.;
11. Прессъобщение от 04.02.2019 г.;
12. Прессъобщение от 05.02.2019 г.;
13. Прессъобщение от 06.02.2019 г.;
14. Прессъобщение от 30.03.2019 г.;
15. Прессъобщение от 13.05.2019 г.;
15. Прессъобщение от 14.05.2019 г.;
16. Прессъобщение от 14.05.2019 г.;
17. Прессъобщение от 17.05.2019 г.
 
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design