Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г.

понеделник 11 септември 2017

В изпълнение изискванията на чл.12 от Закона за енергийната ефективност е разработена  Програма за енергийна ефективност на област Русе за периода 2017-2020 г.

Коментари и бележки по така изготвения документ могат да бъдат изпращани на електронен адрес: governor@ruse.bg  в срок до 21.09.2017 г.

Програма за енергийна ефективност на област Русе за периода 2017-2020 г.

Приложение 1 към Програмата за енергийна ефективност

Приложение 2 към Програмата за енергийна ефективност

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design