Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ БЯХА СРЕД ТЕМИТЕ НА ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

петък 29 ноември 2019

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в 43-то заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе днес в гр. Разград.

По време на заседанието акцент беше поставен върху представянето на проект на изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, както и възможността за създаване и развитие на регионални иновационни центрове по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

От представената информация стана ясно, че е направен детайлен анализ и е изготвен подробен доклад с предложения за повишаване ефективността на политиката за регионално развитие. Сред мерките, които се предвиждат за преодоляване на вътрешно регионалните различия е въвеждането на нов модел за работа на регионалните съвети за развитие, както и изготвянето на нова система от документи. Идеята е да отпаднат областните стратегии за развитие, да се изгради информационна платформа за целите на регионалната политика и по този начин да се постигне оптимизация на процеса по разработване, наблюдение и оценка на документите. Що се касае до регионалните съвети за развитие, то те ще имат разширени правомощия и функции и ще извършват предварителен подбор на проекти. Също така е предвижда по-дълъг период на председателство, чиято цел да се осигури устойчивост на провежданата политика.

Относно създаването на регионалните центрове, то стана ясно, че по 19 274 439.63 лева ще бъдат разпределени между 6-те района за планиране на България, като в случая област София-град не е включена. В детайли бяха представени критериите за подбор и оценка на предложенията, като внимание беше обърнато на това, че минималният размер на помощта е 1 500 000 лв., а максималният е 7 000 000 лв. Проектите могат да бъдат с максимална продължителност от 36 месеца, а крайният срок за кандидатстване е до 16.30 ч. на 20-ти януари догодина.

На заседанието присъстваха още областните управители на  Разград и Силистра, както и заместник областните на Велико Търново и Габрово, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, на академичните среди – висши училища на територията на района, както и на Областния информационен център в град Разград.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design