Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Проектът UNICREDS проведе конференция в България

петък 04 февруари 2011

 

Европейският проектUNICREDS направи следваща стъпка напред с успешната ключова конференция, насочена към това, как различни модели на висшето образование могат да допринесат за регионалното икономическо развитие. Първата конференция на UNICREDSза2011г. се проведе в Софияв Аулата на Софийския университет. Делегацията включваше участници от  Великобритания, Швеция, Унгария, България, Шотландия, Финландия и Чехия. От българска страна участие в конференцията взеха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и други заинтересовани страни. Събитието се проведе на 18-19 януари, като основната му цел беше да се изследва как партньорствата между университетитеи други висши образователни институции, местните центрове за обучение и регионалните агенции могат да спомогнат за подобряване на икономиката на изолирани, западащи или бедни райони с ограничени ресурси.

UNICREDSе проект на стойност 2милиона евро, голямата част от който е финансиран от ЕС и допълнително съфинансиран от всеки от 15-те партньора от Швеция, Финландия, Чехия, България, Унгария, Шотландия и Великобритания.Всичките региони, включени в  проекта UNICREDS,  споделят подобни характеристики по отношение на останалата част от техните държави,такива като разстояние от главните градове, демографска характеристика и разчитане на западащи традиционни индустрии.  Партньорите на проекта UNICREDS споделят действителния жизнен опит и познания относно това как могат да се преодолеят предизвикателствата на  нефункциониращата икономика  и как  лишените от добри условия или периферни райони могат да бъдат трансформирани в центрове за отлична научноизследователска и иновационна дейност. Проектът включва партньори от различни етапи по пътя на решаване на тези проблеми.

Представянето от страна на България на Конференцията  беше направено от Александър Коцев - гл. асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той направи презентация на тема „Развитие на партньорство между администрация, университети и бизнес в България”. Г-н Коцев подчерта, че усилията трябва да бъдат насочени към по-активно отношение на университетите, които да  инициират  партньорства с бизнеса и публичния сектор, както и към по-голяма подкрепа на институциите за висше образование от публичните власти за реализирането на регионално икономическо развитие. 

Водещ шведски академик по въпросите на образованието и бизнес партньорствата -Йохан Сверг, заместник-ректор на Университета по технология в Люлеа направи презентация относно неговия непосредствен опитза партньорство между университет, общини и бизнес в северната част на Швеция. Той каза: “Много ценно е, че региони с подобни проблеми и възможности работят заедно за идентифициране на проблеми и намиране на решения, които да насърчат регионалното развитие.  Ние всички има много да се учим един от друг."Тази Конференция е важна част  на този процес. Тя ще даде достатъчно възможности както за споделяне на опит, така и за дискусии.”

Един от ключовите говорители на Конференцията беше Николас Уолет,  ръководител на проекта UNICREDS.  Той каза: “Едно от ключовите предизвикателства, стоящо пред университетите днес, е тяхната променяща се роля в обществото.Университетите, като главни създатели на научно и техническо познание, трябва да бъдат по-тясно привлечени в района, където те функционират и да развиват чувство на съзнаване на това  и отговорност за това и да допринасят за реални и нововъведени решения на действителните, местни проблеми.

Говорейки с местните компании, даден университет може да разработи курсове, чрез които да предоставя на студентите съответни умения, необходими за дадена работа– необходими за нуждите на бизнеса квалифицирани кадри, както и да осигури индустрия, която да върви напред и да се развива, създавайки допълнителни работни места в дългосрочен план. Ръководство от страна на публичната власт също е необходимо, то би могло да насърчи университетите да направят регионалното развитие атрактивна, привлекателна част на техния централен бизнес, като разширяват достъпа до висше образование или въвличат, ангажират малките и средни предприятия.

UNICREDSпредизвиква надмощието на традиционния университетски модел и търси потенциалните облаги, които мулти-университетските кампуси предлагат, обединявайки ресурси за повлияване и достигане на нови типове студенти и за развиване на съвместни научни центрове. Примерите на партньорите от Швециядоказват, че такива партньорства са успешни при събиране на критичната маса от средства за продължаване на изследователската и иновативна дейност, което като краен резултат допринася за регионалното икономическо развитие."

Цялостната цел наUNICREDSе да се разбере ролята, която университетите имат в икономическото развитие, успоредно с традиционната роля за образование и получаване на съответна образователна степен. Тази цел проучва подхода на „тройната спирала” на партньорствата между университети, бизнес и публичен сектор и  изучава текущите и новите начини на сътрудничество от гледна точка на подпомагане трансфера на знания и изграждане на разбиране как университетите могат да повлияят на икономическото развитие на слабо развиващите се региони.  В крайна сметка, UNICREDSсе стреми да развие трансферен модел за бъдещо образование и програми за регионално развитие, които да могат да бъдат приети от Европейската комисия.

Данните от Конференцията в София и съответното проучване се очаква да бъдат представени през месец юни тази година, когато на екипа на  UNICREDS ще бъде представен изчерпателен доклад като част от конференцията, която ще се проведе в Шотландия, заедно с добрите практически данни и политически препоръки. Те ще бъдат добавени към данните от другите пет конференции, проведени през тригодишния период на проекта.

Повече информация относно проект UNICREDSможе да намерите на следния адрес: www.unicreds.eu

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design