Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Продължава активното наблюдение на нивото на реките в област Русе. Няма разливи

вторник 28 февруари 2012

 

И днес продължава активно наблюдение на реките на територията на област Русе. Информация за ситуацията се подава два пъти на ден в Областния оперативен комуникационно-информационно център. Към настоящия момент няма опасност от преливане на река Янтра, независимо от високото ниво. От вчера служители на ОУ ПБЗН, със съдействието на кметове следят непрекъснато ситуацията по поречието на Русенски и Баниски Лом, както и на Черни Лом, с оглед уточняването на превантивните мерки, свързани с надграждането на компрометирани диги и тампонирането на пробиви. С 250 чувала с пясък е тампонирана  дигата на р.Русенски Лом край с.Красен, на мястото на скъсването й от 2010 г. Чувалите са укрепени допълнително с 1 камион пръст. Почистени са и дървета, които са подприщвали ниския мост над реката в селото в близост до скалите.

          В късния следобед вчера в района кварталите Средна кула и Долапите е имало заприщване на р.Русенски Лом от ледени блокове, но при повишаване нивото на реката те са се отекли.

          Подготовката за евентуални наводнения в резултата на активното снеготопене започна още на 17 февруари. Тогава, по инициатива на областния управител на област Русе Стефко Бурджиев във В.Търново се проведе среща с губернаторите на В.Търново, Разград, Търговище и зам.обл.управител на Габрово. Тя беше последвана от заседание с кметовете на общините от област Русе. И на двете срещи беше коментирано воденето на наблюдение, ранното предупреждение и оповестяване, превантивното обезпечаване на достатъчно количества чували и пясък, превантивно тампониране на компрометирани участъци на дигите и надграждането им, където у необходимо и попълване на запасите на аварийните складове с подходящите инертни и други материали. Специално внимание беше отделено на въпросите за екипирането на наблюдателите с подходящо облекло, обувки, средства за оповестяване, средства за свръзка. Беше съгласуван точно определен ред за събиране и обобщаване на информацията в рамките на общините и областта и най-вече обмена на тази информация между петте области – Русе, В.Търново, Габрово, Търговище и Разград. Оцени се, че управлението на водния отток и правилното оперативно и организирано провеждане на високата вълна е от изключително значение и в този процес най-важна е ролята на структурите на Басейнова дирекция.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design