Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Проблеми на растителната защита коментират на заседание на областна комисия утре

понеделник 27 февруари 2012

 

Редовно заседание на областната комисия „Земеделие, рибарство и селски райони” ще се проведе утре /28 февруари/ от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрацияРусе. То ще протече при следния дневен ред:

1. Актуални мерки и схеми за подпомагане на бенефициенти от Държавен фонд „Земеделие” - Русе

Докладва: Димитър Кънчевдиректор на Държавен фонд „Земеделие” Русе

          2. Доклад за състоянието на земеделието в област Русе през 2011 г.

Докладва: д-р Димитрия Илиевадиректор на Областна дирекция „Земеделие”Русе

3. Приоритети в дейността на Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе през 2012 г.

Докладва: Анета Джелепскаглавен експерт-координатор НССЗофис Русе

4. Изясняване на проблеми, свързани с третирането на земеделските култури с продукти за растителна защита (ПРЗ) с авиационна и наземна техника

Докладва: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе

5. Морфологични и биологични особености, поведение и вредна дейност на TUTA ABSOLUTA и борба срещу нея

Докладва: д-р Андриан Райков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе

6. Други.

Докладват:Членовете на областната комисия „Земеделие, рибарство и селски райони” за 2012 г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design