Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Приеха план-приема за учебната 2011/2012 година

четвъртък 27 януари 2011

 

Проекта на държавния план-прием за учебната 2011/2012 г. прие на днешното си заседание Постоянната комисия по заетост. От доклада на началника на РИО на МОМН Димитър Райнов стана ясно, че през настоящата учебна година 7-ми клас ще завършат общо 1 705 учени в областта, а основно образование – 898. Според направените разчети, завършващите основно образование ученици са достатъчни за формиране на приблизително 30 паралелки за следващата учебна година.  Така стои въпросът и със завършващите 7-ми клас. Броят им е достатъчен за формиране на около 59 паралелки. Не всички от тези ученици обаче кандидатстват за продължаване на образованието. Затова не може да бъде преценен и прогнозиран броят на паралелките след завършен седми клас. Това предполага включването в Държавния план-прием на всички заявени паралелки.

         Съпоставка между реализирания прием през последните три години и заявения за учебната 2011/2012 г. сочи, че общинските училища запазват традиционния си прием. За разлика от тях, професионалните гимназии заявяват два пъти повече от реализираните паралелки. Затова, в изнесения от г-н Райнов доклад е направен извода, че за да бъде балансиран приемът и с оглед на завършващите седмокласници и осмокласници, не следва да бъде допуснато предлагането на толкова различни професии и специалности в професионалните гимназии.

         62 паралелки след завършен седми клас искат директорите на училищата от Област Русе за следващата учебна година. 55 е броят на паралелките, които са заявени след завършено основно образование. Направените до момента от експерти анализи сочат, че потенциално завършващите седми клас са достатъчно за предлаганите паралелки. За разлика от тях обаче завършващите основно образование са с около 40% по-малко от предлаганите места в паралелките.  

               

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design