Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Приеха доклада за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015

вторник 29 март 2011

 

Областната комисия по човешки ресурси, заетост и социално подпомагане прие на днешното си заседание Годишния мониторингов доклад за 2010 г. за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015. Той беше представен от директора на РД „Социално подпомагане” Татяна Дончева.

         Ето какво сочат данните от представения анализ на социалните услуги на територията на Област Русе:

         Област Русе - има 8 общини, като в 3 от тях не са разкрити социални услуги – Ветово, Иваново и Ценово. Общият брой на предлаганите социални услугие 32, от тях 18 са за възрастни хора, а за деца - 14. Социалните услугив общността за възрастни хора са 14 и 9 за деца, а броят на специализирани институции е 9 - 5за деца и 4 за възрастни хора.

  • Най - голям брой социални услуги се предоставят на територията наобщина Русе – 23. Преобладават социални услугив общността 17, като 9 са за възрастни хора, а 8 за деца и 6 специализирани институции - 3 за деца и3за възрастни.
  • От останалите общини на териториите наобластта по-голям брой социални услуги се предоставят в община Борово – 4, с акцент на социални услугив общността.
  • На територията на областта са създадени условия за грижа в семейна среда чрез предоставяне на услуги, както за възрастни хора, така и за деца.

Основните резултати и изводи от направения анализ за 2010 г са:

  • Анализираният период  в областта на социалните услуги се характеризира със стартиралата децентрализация на управлението на социалните институции;
  • Все още има сериозен дял на услуги в специализирани институции пред услугите в общността;
  • Услуги в общността за деца и семействаса развити най-вече в Община Русе;
  • В последните години в цялата област се развиват услуги в общността за възрастни;

Основни препоръки:

Към УО и ДО - при разглеждане на проектните предложения за разкриване на социална услуга, същите да са съобразени със заложените в областната стратегия;

  • Да се разработи от местната власт система за привличане и задържане на квалифицирани специалисти;
  • Съгласуването на натуралните показатели за всички видове социални услуги ДДД в областта да се извършва на база залегнатите социални услуги в областната стратегия;

 

По време на днешното заседание, Областната комисия прие и план-график за работата си през 2011 г.

 

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design