Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ МЕЖДУ КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“ – РУСЕ И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

четвъртък 21 март 2019

На 22.03.2019 г. от 10.30 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе пресконференция по повод стартиране изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“, който се изпълнява от Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация Русе.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“от ЕС чрез Европейския социален фонд – процедура BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

За допълнителна информация:

г-жа. Даниела Янева, ръководител на проекта тел. 0887 147 632;

г-жа. Микаела Здравкова, координатор на проекта тел. 0888 86 50 49.

Тук може да бъде прочетена поканата на бланка на проекта.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design