Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Представиха международния проект „Лимес” за развитие на туризма по река Дунав

вторник 20 март 2012

Международният проект „Лимес” за развитието на туризма в селските и отдалечените райони беше представен днес по време на заседание на Областната комисия по култура и туризъм. То беше водено от зам.обл.управител Петър Даскалов.

         Проектът беше представен от неговия мениджър Анжела Иванова. Той е прототипен и се основава на така наречените “Apps” или приложения за смартфони. Основната му идея, е да популяризира туризма и пътуванията по протежение на старата граница на Римската империя, чрез използването на модерни технологии в областта на мобилните комуникации.

         В рамките на заседанието, изпълнителният секретар на Български туристически съюз Венцислав Удев представи представени условията за кандидатстване за включване в националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта” и националната инициатива „100-те природни феномена на България”. Процедурата е следната:

 1. Официална заявка от кмета на населеното място, в което се намира обекта;
 2. Презентация на обекта – снимки, видео, текст. Изпращат се на адреса на движението „ 100 НТО” – София, бул. „Васил Левски” №75, ет.5
 3. Гаранция, че обектът е поддържан;
 4. Гаранция за добро отношение към посетителите на обекта;
 5. Коректно предоставена информация за обекта и постоянното й обновяване на сайта на движението –www.100nto.org
 6. При системно нарушаване на т.3 и т.4, обектът се изключва.

 

Членовете на комисията разгледаха и одобриха предварителната стратегическа рамка за развитието на област Русе до 2020 г.

         В края на заседанието бяха взети следните решения:

 1. Да се публикуват на електронните страници на Областна администрация и на общините от област Русе условията за кандидатстване към Българския туристически съюз за включване в националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта” и националната инициатива „100-те природни феномена на България” с покана за участие на заинтересовани страни.
 2. Областната комисия по култура и туризъм предлага на кметовете на общини да внесат всички предложения за включване в националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта” и/или национална инициатива „100-те природни феномена на България” в Областна администрация - Русе, за да бъдат разгледани от администрацията и за да бъдат предоставени писма за подкрепа от Областния управител.
 3. Комисията препоръчва на членовете, кметовете на общини и председателите на общински съвети на общините в област Русе да съдействат за попълване на базата данни, свързани с туризма и обединяване усилията между частния и публичния сектор за развитие и усвояване на неговия потенциал във връзка с проекта Лимес.
 4. Областната комисия по култура и туризъм се обединява около основните елементи на така предложената предварителна стратегическа рамка за развитие на област Русе
 5. Да се обсъди окончателния вариант на Областната стратегия за развитие на област Русе с включен социално-икономически анализ, SWOT-анализ  и стратегическа част в Областната комисия по култура и туризъм.
 6. Да се публикува на електронната страница на Областна администрация - Русе Областния културен календар.

        

        

  

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design