Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДСТАВИХА АКТУАЛНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА В РЕГИОНА

вторник 01 октомври 2019

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев и директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Дяков проведоха заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия във връзка с актуалната обстановка по отношение на болестта африканска чума по свинете на територията на региона.

По време на заседанието беше посочено, че за поредна седмица в областта не са констатирани нови огнища на заболяването.

През изминалата седмица одитен екип от Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (ГД САНТЕ) към Европейската комисия е извършил проверки както на предприетите предпазни и превантивни мерки, така и на извършените дейности във връзка с овладяване на епизоотичната ситуация, породена от заразата. Докладът на европейските експерти се очаква да бъде оповестен веднага след като дейността им в страната приключи.

Извършени са проверки и на над 90 от почти 800 стопанства, където са отглеждани прасета за лични нужди, като опасенията са били за укрити животни. Към момента само в гр. Бяла и Ново село са констатирани подобни случаи, съответно броят на нерегламентирано отглежданите прасета е две и едно. Веднага са предприети мерки за тяхното евтаназиране, а на собствениците са наложени глоби съгласно действащата нормативна уредба, а именно в размер между 500 и 1000 лв. До края на месец ноември ще бъде извършена проверка във всяко едно от стопанствата от тип „заден двор“ в региона.

Беше посочено и, че от свинекомплекса в Бръшлен са завели съдебен иск относно разликата в оценката при изплатените обезщетения, като сумата се равнява на около 2 милиона лева.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design