Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ДО 2030-ТА ГОДИНА БЯХА ДИСКУТИРАНИ В ОБЛАСТНАТА УПРАВА

сряда 20 март 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и заместникът му г-н Свилен Иванов проведоха среща с представители на общини и институции от региона, академичните среди, бизнеса и неправителствените организации. Целта на инициативата е сформирането на работна група за планиране, разработване и приемане на Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2020 – 2030 г.

Идеята на срещата беше да се обсъдят вижданията на съответните заинтересовани страни за бъдещото развитие на област Русе и утвърждаването й като конкурентна туристическа дестинация с богата палитра от качествени туристически продукти, привличащи все повече посетители както от страната, така и от чужбина.

Стремежът на участниците е превръщането и утвърждаването на област Русе в максимално привлекателна туристическа дестинация, като опорни точки за тази цел бяха определени деконцетрацията, регионализацията, сътрудничеството между институциите, включването на бизнеса и утвърждаването на регионален бранд.

Именно поради това е необходимо потенциалът на населените места в региона да се развие, като по този начин се гарантира икономическия растеж, социалното приобщаване и устойчивостта на околната среда.

От своя страна заместник областният управител г-н Свилен Иванов отправи апел към участниците в срещата да разработят проектни идеи и/или предложения за инициативи за следващия програмен период с отношение към развитието и популяризирането на региона като туристическа дестинации.

Беше констатирано, че област Русе показва отлични резултати и в сферата на творческата индустрия, което е предпоставка за развитието и на дигитални платформи, спомагащи за привличането на повече туристи.

Не на последно място беше отчетена необходимостта от провеждане допълнителни проучвания на световния опит в управлението на туристическите дестинации, както и по-широкото популяризиране на нематериалното културно наследство.

В края на срещата беше взето решение в срок до 7 работни дни да бъдат посочени представители на съответните институции, които да бъдат включени в заповед на областния управител за разработване на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Русе и региона. В процеса на работа всеки желаещ също ще може да подава предложения и идеи за бъдещото туристическо развитие на област Русе.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design